K4

CĂN HỘ TÂY KẾT

Địa điểm: Phố Tây Kết, Hà Nội

Kích thước: 50 m2

Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc - nội thất

Khách hàng: Chị Giang - Anh Đức

Thiết kế: MUNHAUS

Share this post with your friends

DỰ ÁN KHÁC

0969 68 3889