6 (5)

NHÀ CHỊ THỦY THẾ LỮ HẢI PHÒNG

Địa điểm: Thế Lữ - Hải Phòng

Dịch vụ: Thiết kế kiến trúc - nội thất

Khách hàng: Chị Thủy

Thiết kế: MUNHAUS

Share this post with your friends

DỰ ÁN KHÁC

0876 02 8866