CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MUNHAUS

“Tôi tin rằng kiến trúc không nên nói quá nhiều, nên giữ im lặng và để cho thiên nhiên trong vỏ bọc của ánh sáng Mặt trời và gió lên tiếng”.
Tadao Ando - Kiến trúc sư người Nhật

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT MUNHAUS

“Tôi tin rằng kiến trúc không nên nói quá nhiều, nên giữ im lặng và để cho thiên nhiên trong vỏ bọc của ánh sáng Mặt trời và gió lên tiếng”.
Tadao Ando - Kiến trúc sư người Nhật