Tuyển dụng

Quản lý
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Địa điểm: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Hạn tuyển: 04/04/2021

Nhân viên
CONTENT CREATIVE

Địa điểm: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Hạn tuyển: 04/04/2021

Nhân viên
KIẾN TRÚC SƯ

Địa điểm: Hà Nội
Mức lương: Thoả thuận
Hạn tuyển: 04/04/2021