Category: Chống thấm

Chống thấm thuận là gì?

Chống thấm thuận là chống thấm từ bên ngoài, nghĩa là xử lý chống thấm dột cùng chiều tác động của nước xâm nhập, nước đi theo chiều nào, vật liệu chống thấm sẽ được liên kết theo chiều đó. Đây là phương pháp xử lý phổ biến nhất và luôn được ưu tiên cân nhắc đầu tiên.

ĐỌC TIẾP »
0876 02 8866